Wheatengympa

WHEATENGYMPA!
1 tillfälle á 120 minuter,
Pris: 650 kr
När: Den 15 feb 2019, kl 18:30-20:30
Vart: Älta hundhall, Stockholm
Max 10 ekipage.
Instruktörer: Johanna Tak, Emmelie Heljeved (Balanshund)
Träningen anpassas individuellt så att alla kan vara med!